Amsterdam สื่อผสมสีอะครีลิค PHOTO TRANSFER GEL ขนาด 500 ml.

925.00 ฿

  • สำหรับแปลงภาพ จากรูปมาวางยังอีกพื้นผิวหนึ่ง
  • ใช้รูปที่พิมพ์จากปริ้นเตอร์หรือรูปจากเครื่องถ่ายเอกสารเท่านั้น (หมึกกันน้ำเท่านั้น)
  • ทา AMSTERDAM PHOTO TRANSFER GEL ลงบนด้านที่มีรูป แล้วจึงนำมาแปะลงบนพื้นผิวที่ต้องการไปวาง โดยคว่ำด้านที่มีรูปแนบชิดกับพื้นผิว และรีดเอาอากาศออกให้หมด

1 in stock

SKU: 8712079379698 Category:

Description

  • สำหรับแปลงภาพ จากรูปมาวางยังอีกพื้นผิวหนึ่ง
  • ใช้รูปที่พิมพ์จากปริ้นเตอร์หรือรูปจากเครื่องถ่ายเอกสารเท่านั้น (หมึกกันน้ำเท่านั้น)
  • ทา AMSTERDAM PHOTO TRANSFER GEL ลงบนด้านที่มีรูป แล้วจึงนำมาแปะลงบนพื้นผิวที่ต้องการไปวาง โดยคว่ำด้านที่มีรูปแนบชิดกับพื้นผิว และรีดเอาอากาศออกให้หมด

Additional information

Weight 0.5 kg
Dimensions 10 × 8 × 8 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Amsterdam สื่อผสมสีอะครีลิค PHOTO TRANSFER GEL ขนาด 500 ml.”

Your email address will not be published.