หมวกข้าราชการไทย

1.หมวกประกอบเครื่องแบบพิธีการ

1.1 ข้าราชการชาย
ข้าราชการชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว บังหน้าทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางสีทองกว้าง 1 เซนติเมตรีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง 5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว


1.2 ข้าราชการหญิง ให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของข้าราชการชาย แต่เป็นทรงอ่อน
แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว 
“ข้าราชการหญิงมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีดำ โดยให้คลุม ศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะสอดไว้ในปกเสื้อคอพับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร”

การใช้หมวกประกอบเครื่องแบบพิธีการสรุปได้ดังนี้

2.เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบปฏิบัติงาน

2.1ข้าราชการชาย ให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ
สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม
ผ้าพันหมวกสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทำด้วยโลหะสีทอง สูง 6.5 เซนติเมตร
แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง
สูง 4.5 เซนติเมตร


2.2ข้าราชการหญิง ให้ใช้หมวกได้ 3 แบบ
แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบหมวกของข้าราชการชาย แต่เป็นทรงอ่อน
แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี สายรัดคางสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร
มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี หน้าหมวก
ติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอนสีกากี
แบบที่ 3 หมวกหนีบสีกากี ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็ก 2 ดุม ติดซ้อนกัน มีตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกสูง 4.5 เซนติเมตร ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก ห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวกประมาณ 4 เซนติเมตร
“ข้าราชการหญิงมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีประเภทสีกากี หรือสีกลมกลืนกับเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะ ด้านข้างยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ ในกรณีที่มีการสวมหมวก
ให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร”

การใช้หมวกประกอบเครื่องแบบปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

>>>สามารถสั่งซื้อหมวกข้าราชการและเครื่องหมายข้าราชการ ได้ที่นี่  คลิ๊กเลย !!!!<<<

Leave a Reply

%d bloggers like this: