สีไม้ Color Pencil


              เป็นสีผงละเอียด ผสมกับขี้ผึ้งหรือไขสัตว์ นำมาอัดให้เป็นแท่งอยู่ในลักษณะของดินสอ เพื่อให้เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ใช้งาน มีลักษณะคล้ายกับสีชอล์ค แต่เป็นสีที่มีราคาถูก เนื่องจากมีส่วนผสม อื่น ๆ ปะปนอยู่มาก มีเนื้อสีน้อยกว่า ปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถละลายน้ำ หรือน้ำมันได้ โดยเมื่อใช้ ดินสอสีระบายสีแล้วนำพู่กันจุ่มน้ำมาระบายต่อ ทำให้มีลักษณะคล้ายกับภาพสีน้ำ ( Aquarelle ) บางชนิด สามารถละลายได้ในน้ำมัน ซึ่งทำให้กันน้ำได้

 สีดินสอ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

  1. ชนิดที่ระบายน้ำไม่ได้ เป็นสีดินสอที่มีลักษณะไส้เหมือนดินสอดำโดยทั่วไป ต่างกันที่ไส้เป็นสีต่างๆ เท่านั้นเมื่อนำพู่กันจุ่มน้ำมาละลายที่ไส้ สีจะไม่ละลายออกมา วิธีการใช้จึงนำมาขีดเขียนสีที่ต้องการลงไปในชิ้นงานโดยตรง

 2. ชนิดที่ระบายน้ำได้ เป็นดินสอสีที่ผลิตขึ้นให้มีลักษณะพิเศษกว่าดินสอสีชนิดแรก คือสามารถนำพู่กันจุ่มน้ำมาละลายสีที่ไส้ดินสอให้ติดออกมาแล้วนำไประบายภาพได้ หรือเมื่อเขียนสีลงไปบนภาพแล้วสามารถนำพู่กันจุ่มน้ำมาระบายสีที่เขียนลงไปบนภาพแล้วได้อีกด้วย ภาพที่ได้จะเหมือนภาพระบายด้วยสีน้ำ

การระบายสีไม้

          สีไม้เป็นสีพื้นฐานที่ใช้ฝึกวาดรูป และใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจาก
                    –  สามารถควบคุมพื้นที่ในการระบายได้ดีกว่า สีเทียน สีชอร์ก สีน้ำประเภทต่างๆ
                    –  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมยุ่งยากเช่นเดียวกับสีน้ำ
                    –  พกพาสะดวก
                    –  มีความเหมาะสมในการทำงานในสำนักงาน และการ present อย่างรวดเร็ว อาทิ งานก่อสร้าง ที่ต้องใช้สีไม้ระบายเพื่อแยกความ          แตกต่างของพื้นที่ เป็นต้น
                    –  สามารถแก้ไขได้ง่าย ระบายเสริมได้ง่าย ดีกว่า สีหมึก และปากกาเมจิก

          แม้ว่าสีไม้จะใช้งานระบายกันเป็นทุกคนโดยแทบไม่ต้องฝึกฝน น้อยคนนักที่จะตั้งใจระบายสีไม้ให้ออกมาดูดี คนส่วนใหญ่ยังระบายสีไม้ ด้วยวิธีเดิมๆ คือระบายอย่างไรก็ได้ให้เต็มพื้นที่ ถ้าสีไม่ละเอียดเนียรพอ บ้างก็เอากระดาษทิชชู่หรือสำลีมาเช็ด แต่ด้วยความที่ระบายง่ายนี้ เทคนิคของสีไม้ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะศึกษาเพื่อให้การระบายสีไม้นั้นออกมาดูดีกันเลยทีเดียว
แท้ที่จริงแล้ว ความเด่นของสีไม้อยู่ที่การระบายให้เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ ดูแล้วดูออกเลยว่าภาพนี้ ระบายด้วยสีไม้ 

เทคนิคการระบายสีไม้

1.  เหลาปลายดินสอให้แหลม ดินสอสีไม้ที่แหลม จะช่วยให้เป็นเส้น ควบคุมการระบายได้ แสดงเอกลักษณ์ของสีไม้ ภาพคม พกที่เหลาดินสอ พร้อมกับการเปลี่ยนด้านของการขีดเส้นต่อไป ฝึกฝนให้เป็นความเคยชิน

2.  ระบายให้เป็นเส้นไว้ก่อนในครั้งแรก ส่วนใหญ่ เรา จะระบายสีไม้ให้เต็มเนื้อกระดาษตั้งแต่ครั้งแรก จนภาพโดยรวมดูเหมือนผลไม้ช้ำ โดยเหลือพื้นที่ของกระดาษ ช่วยให้ภาพมีมิติ มากกว่าการระบายให้ทึบทั้งหมด และยังช่วยให้เหลือพื้นที่กระดาษสีขาวในการจะระบายสีครั้งต่อๆ ไป เพื่อแก้ไขความไม่สม่ำเสมอของสีเดิม หรือผสมสีใหม่ให้เกิดมิติ แสงเงา และความสวยงามได้มากยิ่งขึ้น

3.  การระบายสีให้สม่ำเสมอโดยระบายเป็นพื้นที่เล็กๆ ในการระบายสีไม้ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ สีไม่สม่ำเสมอ ควบคุมได้ยาก วิธีแก้ปัญหานี้คือการพยายามระบายให้เป็นเส้นสั้นๆ ทีละน้อย เราจะค้นพบว่าช่างดูน่าเบื่อ และน่าจะระบายได้ช้ากว่า แต่ในความเป็นจริง เมื่อเราระบายพื้นที่เล็กๆ จะช่วยให้เราเปรียบเทียบสีกับพื้นที่ที่เราเพิ่งระบายไป ทำให้กำหนดน้ำหนักมือได้ใกล้เคียงกว่าการระบายเป็นเส้นยาวๆ และนำมาตบให้เรียบๆ เท่ากันภายหลังได้ยาก และเสียเวลามากกว่า

4.  การผสมสี

          –  ผสมสีโดยใช้สีที่แตกต่างกัน ระบายเป็นเส้นให้เหลือเนื้อกระดาษสีขาว ไว้สำหรับสีที่สองที่จะระบายลงไป เช่นสีน้ำเงิน ระบายทับด้วยสีเหลือง จนได้สีเขียว ที่มีมิติมากกว่า การระบายสีเขียวโดยตรงเพียงอย่างเดียว
          –  การระบายสี โดย ใช้สีที่อ่อนกว่า หรือเข้มกว่า ระบายทับในส่วนที่แสดง แสงและเงา

สำหรับเด็กที่ต้องการฝึกฝนการวาดรูป ดินสอสีไม้ ดูจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ในการทำงานของผู้ใหญ่เองก็จะใช้สีไม้ สีไม้เป็นสีพื้นฐานที่เด็กจะใช้ฝึกวาดรูป และใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจาก

• สามารถควบคุมพื้นที่ในการระบายได้ดีกว่า สีเทียน สีชอร์ก สีน้ำประเภทต่างๆ

• ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมยุ่งยากเช่นเดียวกับสีน้ำ

• พกพาสะดวก

• มีความเหมาะสมในการทำงานในสำนักงาน และการ present อย่างรวดเร็ว อาทิ งานก่อสร้าง ที่ต้องใช้สีไม้ระบายเพื่อแยกความแตกต่างของพื้นที่ เป็นต้น
• สามารถแก้ไขได้ง่าย ระบายเสริมได้ง่าย ดีกว่า สีหมึก และปากกาเมจิก แม้ว่าสีไม้จะใช้งานระบายกันเป็นทุกคนโดยแทบไม่ต้องฝึกฝน น้อยคนนักที่จะตั้งใจระบายสีไม้ให้ออกมา
   ดูดี คนส่วนใหญ่ยังระบายสีไม้ ด้วยวิธีเดิมๆ คือระบายอย่างไรก็ได้ให้เต็มพื้นที่ ถ้าสีไม่ละเอียดเนียรพอ บ้างก็เอากระดาษทิชชู่หรือสำลีมาเช็ด แต่ด้วยความที่ระบายง่ายนี้ เทคนิค
   ของสีไม้ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะศึกษาเพื่อให้การระบายสีไม้นั้นออกมาดูดีกันเลยทีเดียวแท้ที่จริงแล้ว ความเด่นของสีไม้อยู่ที่การระบายให้เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ ดูแล้วดูออกเลยว่า
   ภาพนี้ ระบายด้วยสีไม้ ดังนั้น
• เหลาปลายดินสอให้แหลม ดินสอสีไม้ที่แหลม จะช่วยให้เป็นเส้น ควบคุมการระบายได้ แสดงเอกลักษณ์ของสีไม้ ภาพคม พกที่เหลาดินสอ พร้อมกับการเปลี่ยนด้านของการขีด
   เส้นต่อไป ฝึกฝนให้เป็นความเคยชิน
• ระบายให้เป็นเส้นไว้ก่อนในครั้งแรก ส่วนใหญ่ เรา จะระบายสีไม้ให้เต็มเนื้อกระดาษตั้งแต่ครั้งแรก จนภาพโดยรวมดูเหมือนผลไม้ช้ำ โดยเหลือพื้นที่ของกระดาษ ช่วยให้ภาพมีมิติ
   มากกว่าการระบายให้ทึบทั้งหมด และยังช่วยให้เหลือพื้นที่กระดาษสีขาวในการจะระบายสีครั้งต่อๆ ไป เพื่อแก้ไขความไม่สม่ำเสมอของสีเดิม หรือผสมสีใหม่ให้เกิดมิติ แสงเงา 
   และความสวยงามได้มากยิ่งขึ้น
• การระบายสีให้สม่ำเสมอโดยระบายเป็นพื้นที่เล็กๆ ในการระบายสีไม้ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ สีไม่สม่ำเสมอ ควบคุมได้ยาก วิธีแก้ปัญหานี้คือการพยายามระบายให้เป็นเส้นสั้นๆ 
   ทีละน้อย เราจะค้นพบว่าช่างดูน่าเบื่อ และน่าจะระบายได้ช้ากว่า แต่ในความเป็นจริง เมื่อเราระบายพื้นที่เล็กๆ จะช่วยให้เราเปรียบเทียบสีกับพื้นที่ที่เราเพิ่งระบายไป ทำให้กำหนดน้ำหนักมือได้ใกล้เคียงกว่าการระบายเป็นเส้นยาวๆ และนำมาตบให้เรียบๆ เท่ากันภายหลังได้ยาก และเสียเวลามากกว่า

Leave a Reply

%d bloggers like this: