การติดเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการพลเรือน

                 เชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านคงสับสนกับการไล่ระดับชั้นบ่าอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนว่าจะต้องติดอย่างไร เพราะมีชื่อเรียกมากมายเหลือเกินหากจับหลักได้ไม่ยากอย่างที่คิดบ่าอินทรธนูข้าราชการพลเรือนแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

           ๑. บ่าอินทรธนูข้าราชการพลเรือนชุดปฏิบัติการ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดกากี ที่ข้าราชการพลเรือนแต่งกายปฏิบัติงานตามปกติ

           ๒. บ่าอินทรธนูข้าราชการพลเรือนชุดพิธีการ หรือที่เรามักเรียกกันว่าชุดขาว ใช้ในพิธีการสำคัญ ทั้งพระราชพิธี และรัฐพิธี

๑.การติดบ่าอินทรธนูข้าราชการพลเรือน ชุดปฏิบัติการ หรือชุดกากี ในแต่ละระดับมีดังนี้

          ๑.๑ ข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติงาน บ่าอินทรธนูมี ๒ แถบเล็ก แถบบนขมวด (C1-C4)

           ๑.๒ ข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญงาน หรือระดับปฏิบัติการ บ่าอินทรธนูมี ๓ แถบเล็ก แถบนขมวด (C5-C6)

          ๑.๓ ข้าราชการพลเรือนระดับอาวุโส ,ระดับชำนาญการ ,ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับอำนวยการ ระดับต้น บ่าอินทรธนูมี ๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด (C7-C8)

              ๑.๔ ข้าราชการพลเรือนระดับทักษะพิเศษ ,ระดับเชี่ยวชาญ ,ระดับทรงคุณวุฒิ ,อำนวยการ ระดับสูง ,บริหาร ระดับต้น หรือบริหารระดับสูง บ่าอินทรธนูมี ๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์ (C9 ขึ้นไป)

๒.การติดบ่าอินทรธนูข้าราชการพลเรือน ชุดพิธีการ หรือชุดขาว ในแต่ละระดับมีดังนี้

           ๒.๑ ข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติงาน บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๒ ดอก (C1-C4)

          ๒.๒ ข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญงาน หรือระดับปฏิบัติการ บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๓ ดอก (C5-C6)

           ๒.๓ ข้าราชการพลเรือนระดับอาวุโส ,ระดับชำนาญการ ,ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับอำนวยการ ระดับต้น บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์ (C7-C8)

           ๒.๔ ข้าราชการพลเรือนระดับทักษะพิเศษ ,ระดับเชี่ยวชาญ ,ระดับทรงคุณวุฒิ ,อำนวยการ ระดับสูง ,บริหาร ระดับต้น หรือบริหารระดับสูง บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน (C9 ขึ้นไป)

     จะเห็นว่าบ่าอินทรธนูข้าราชการพลเรือนในแต่ละระดับมีรายละเอียดแตกต่างกัน เพื่อความสะดวกในการจดจำ สามารถสรุปเป็นตารางบ่าอินธนูข้าราชการได้ ดังนี้

สามารถสั่งซื้อเครื่องหมายข้าราชการ  ได้ที่นี่ !!!

ขอบคุณบทความจาก:http://www.thaiofficer.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: