crafToy Pompom Animal 4 Pieces: ชุดเสริมสร้างพัฒนาการทักษะ

140.00 ฿

100 in stock

SKU: 8859439720025 Category:

Description

  • ในชุดมีสัตว์ 4 ตัว
  • เพียงแค่นำส่วนต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกัน
  • เสริมความคิดสร้างสรรค์
  • การฝึกการทำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา
  • การใช้มือในการแกะสติ๊กเกอร์และนำมาประกอบเข้าด้วยกัน
  • เมื่อได้ตุ๊กตาปอมปอมที่สำเร็จแล้ว สามารถเล่นเพื่อจินตนาการได้

Additional information

Weight 0.21 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “crafToy Pompom Animal 4 Pieces: ชุดเสริมสร้างพัฒนาการทักษะ”

Your email address will not be published.