แพรแถบไหม 2แถว เครื่องราชฯ จช-จม

100.00 ฿

 • แพรแถบ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 • การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑
 • ลําดบเกียรตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดลําดับเกียติของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์จะเรียงตาม ประเภท ตระกูลหรือชั้นตราตามลําดับ เพื่อประโยชน์ที่ผู้ได้รับพระราชทานจะใช้เป็นหลักในการประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ตลอดจนเพื่อการอื่น ๆ ได้อย่าง เหมาะสมกล่าวคือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้
 • 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • 1.1 ราชมิตราภรณ์
 • 1.2 มหาจักรีบรมราชวงศ์
 • 1.3 นพรัตนราชวราภรณ์
 • 1.4 ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
 • 1.5 รัตนวราภรณ์
 • 1.6 ปฐมจุลจอมเกล้า
 • 1.7 รามาธิบดีชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี)
 • 1.8 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • 1.9 มหาวชิรมงกุฎ
 • 1.10 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • 1.11 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • 1.12 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
 • 1.13 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
 • 1.14 รามาธิบดีชั้นที่ 2 (มหาโยธิน)
 • 1.15 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • 1.16 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • 1.17 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
 • 1.18 ทุติยจุลจอมเกล้า
 • 1.19 รามาธิบดีชั้นที่ 3 (โยธิน)
 • 1.20 วัลลภาภรณ์
 • 1.21 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
 • 1.22 รามาธิบดีชั้นที่ 4 (อัศวิน)
 • 1.23 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • 1.24 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • 1.25 ตติยดิเรกคุณาภรณ์
 • 1.26 รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
 • 1.27 ตติยจุลจอมเกล้า
 • 1.28 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 • 1.29 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • 1.30 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
 • 1.31 ตติยานุจุลจอมเกล้า
 • 1.32 จตุตถจุลจอมเกล้า
 • 1.33 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
 • 1.34 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
 • 1.35 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
 • 1.36 วชิรมาลา

2 in stock

SKU: 70200580 Category:

Description

 • แพรแถบ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 8 × 2 × 2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แพรแถบไหม 2แถว เครื่องราชฯ จช-จม”

Your email address will not be published.