สถานที่บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ศิลปะ

สำหรับผู้มีจิตศัทธาบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส สถานที่บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ศิลปะ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส 1.โรงเรียน ตชด.      1.1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตวิจารณ ครูใหญ่ โทร 0861818629 (ดูรายละเอียดคลิกที่นี้)      1.2…