เครื่องทำลายเอกสารมีประโยชน์อย่างไร

เครื่องทำลายเอกสารมีประโยชน์อย่างไรและทำไม office ต้องมีติดไว้ที่สำนักงาน

1. ลดปริมาณเอกสารที่ไม่จำเป็น เนื่องจากในขั้นตอนการใช้เครื่องทำลายเอกสารในการทำลายเอกสารได้คัดเลือกเอกสารที่มีอายุเกิน 5 ปีมาทำลาย (กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บเอกสารที่ใช้งานทางด้านกฎหมายในระยะเวลา5 ปี)

2. ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารน้อยลง เอกสารที่ไม่สำคัญจะถูกนำไปทำลายเอกสารนั้นๆ

3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพราะมีการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างดีมีระเบียบ

4. หน่วยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีระบบการจัดเรียงเอกสารที่ดี

5. ประหยับงบประมาณในการจัดเก็บเอกสาร

6. เอกสารที่ทางหน่วยงานเก็บอยู่ เป็นเอกสารที่มีประโยชน์ใช้งานได้จริง เพราะถูกคัดเลือกในขั้นตอนการใช้เครื่องทำลายเอกสารในการทำลายเอกสาร

นอกจากนี้เครื่องทำลายเอกสารยังมีหลากหลายขนาด สามารถทำลายกระดาษสูงสุด 33 แผ่น

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเครื่องทำลายเอกสารได้ที่นี่

ขอขอบคุณบทความจาก: https://www.google.co.th/search?ei=dMpCW_-hAdP0rAHx47qoAg&q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&oq=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&gs_l=psy-ab.3…1176.6039.0.6311.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0….0…1c.1.64.psy-ab..0.0.0….0.3SIXSN5SnOg

Leave a Reply

%d bloggers like this: