สินค้า Art & Craft สำหรับเด็ก คืออะไร

Art & Craft คือการให้เด็กแสดงออกทางด้านจินตนาการ แต่แท้ที่จริงแล้ว 2 คำนี้มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง

Art คือ รูปแบบในการสร้างสรรค์ให้เด็กได้แสดงออกทางด้านอารมณ์ออกมา และในส่วนของ Craft คือการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางรูปประทำ โดนผ่านการ แกะสลัก ปั้น

ทำไมต้องซื้อสินค้า Art & Craft ให้ลูกรัก

  • เพื่อการพัฒนาทางด้านอารมณ์ และ จินตนาการ
  • เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยผ่าน Art & Craft
  • เพื่อให้มีกิจกรรมดี ๆ นอกเหนือจากการเล่นกีฬา
  • เพื่อให้ลูกรักห่างไกลจาก สื่อ electronics

สินค้าภายใต้แบรนด์:

 เราได้คำนึงความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของเด็กไทย กว่าสินค้าชิ้นนึงจะออกมาได้

 เรามีพันธกิจทางธุรกิจที่แน่วแน่ที่จะเป็นส่วนนึงในการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ เราเลยผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ต่อเด็ก สินค้านวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทย และเราใส่ใจในทุกรายละเอียดว่าสินค้าจะมีผลต่อการพัฒนาการในด้านใดบ้างของเด็กสินค้า ยังเป็นสินค้าที่ได้การรับรองจาก มาตราฐานอุตสาหกรรมของเล่นมอก 685-2540

Brands สินค้าของเรามีดังนี้

สินค้าภายใต้ concept ของ เรา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเด็กอยู่ 5 ด้าน

1. พัฒนาการด้านการประสานสัมพันธ์กันระหว่างร่างกายทั้ง 2 ซีก

การประสานสัมพันธ์กันระหว่างร่างกายทั้ง 2 ซีก คือความสามารถในการใช้อวัยวะทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) ได้อย่างสัมพันธ์กันกิจกรรม ระบายสี วาดรูป ตัดแปะ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จำเป็นต้องให้เด็กใช้มือทั้ง 2 ด้าน ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้สำคัญมากต่อการพัฒนาการทักษะด้าน การเขียน การผูกเชือกรองเท้า การพิมพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย!

2. พัฒนาการด้านการกำกับตัวเอง

กิจกรรม Crafts ที่มีการรอให้สีแห้งคือการรออย่างหนึ่ง เด็ก ๆ จะได้ฝึกการรอคอยและความอดทนหลายๆ กิจกรรมของ Art & Crafts  ต้องมีการรอ เช่น รอสีแห้ง รอเข้าเตาอบ การรอคอยถือเป็นการสอนที่ดีสำหรับเด็กในเรื่องการควบคุมตัวเอง และความอดทน

3. พัฒนาการด้านจินตนาการ

ผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านจะเข้าใจว่าจินตนาการเกิดขึ้นเองเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ ในความเป็นจริงแล้ว จินตนาการคือทักษะการเรียนรู้ เราสามารถพัฒนาจินตนาการของเด็กได้ การพัฒนาการด้านจินตนาการจึงควรค่าแก่การได้รับการสนับสนุนโดยผู้ปกครองหลายๆ สินค้าของเรา ได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านจินตนาการของเด็ก

4. สร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว

 การที่ได้ทำงานร่วมกันระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและยังทำให้เกิดความทรงจำที่ดีภายในครอบครัว ในระหว่างทำงาน พ่อแม่และลูกจะได้มีโอกาสคุยกัน ทำให้ผู้ปกครองได้เข้าใจในตัวเด็กมากขึ้นว่าเค้าเป็นห่วงเรื่องอะไร ไม่สบายใจเรื่องอะไร ชอบทำอะไรบ้างในแต่ล่ะวันสินค้าบางตัวของเรา ได้ออกแบบมาเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นภายในครอบครัว

Leave a Reply

%d bloggers like this: