บริจาคที่เชียงราย

สถานที่บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ศิลปะ

สำหรับผู้มีจิตศัทธาบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส

สถานที่บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ศิลปะ

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส

1.โรงเรียน ตชด.

     1.1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4

ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตวิจารณ ครูใหญ่ โทร 0861818629

(ดูรายละเอียดคลิกที่นี้)

     1.2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต

พ.ต.ต.กิตติคุณ ช่างเขียน ครูใหญ่ โทร 0811129286

(ดูรายละเอียดคลิกที่นี้)

     1.3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112

ร.ต.ท.อภิชาติ ไชยลาม ครูใหญ่ โทร 0871849442

(ดูรายละเอียดคลิกที่นี้)

     1.4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87

คุณ จงกลณี จันธิมา โทร 0805002487

(ดูรายละเอียดคลิกที่นี้)

2. โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ โทร 053160056 (ดูรายละเอียดคลิกที่นี้)

3. ศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเชียงของ โทร 053195307

4. มูลนิธิกระจกเงา 

     106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

5. มูลนิธิใหม่เพื่อชีวิต สำนักงานอยู่ที่ สาขาที่ 1 แม่ขะจาน

     ที่อยู่ 300 หมู่ 5 หมู่บ้านป่าแงะ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 (ดูแผนที่คลิกที่นี่) ติดต่อคุณลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ (แม่ลาวัลย์) ผู้บริหารสถานสงเคราะห์ โทร 081-288-4285

Leave a Reply

%d bloggers like this: