ประวัติปากกา Lamy

ประวัติปากกาลามี่ Lamy

ลามี่ (Lamy) เป็นยี่ห้อของปากกาจากประเทศเยอรมนี  พัฒนาขึ้นโดย ยอเซฟ ลามี่ (Josef Lamy) ผู้ซึ่งเป็นนักทำปากการายแรกที่นำวัสดุพลาสติกสังเคราะห์มาใช้ในการผลิตส่วนห้อหุ้มปากกา ปัจจุบันบริษัทได้รับการบริหารโดยลูกของเขาคือ แมนเฟรด ลามี่ (Manfred Lamy)

ปากกาหมึกซึมลามี่ รุ่น AL-star และ Safari ที่มีส่วนที่ใช้เหน็บเสื้อเป็นเส้นโค้งต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษของยี่ห้อนี้ เป็นที่นิยมมากใน กลุ่มนิสิตนักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และภาควิชาการออกแบบต่างๆ ในประเทศไทย มาตั้งแต่ในช่วงต้นยุค 90

ทาง หจก. เชียงรายเทพวัลย์ เป็นตัวแทนจำหน่ายปากกา Lamy มีทั้งรุ่น Safari, Vista, Al-Star, Studio, 2000 และ Joy

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อปากกา Lamy หมึกซึมได้ที่ https://www.debavalya.co.th/เครื่องเขียน/ปากกา/ปากกาหมึกซึม/หมึกซึมLamy

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อปากกา Lamy ลูกลื่นได้ที่ https://www.debavalya.co.th/เครื่องเขียน/ปากกา/ปากกาลูกลื่น/Lamy

Leave a Reply

%d bloggers like this: