ทำไมยังต้องใช้เครื่องตอกบัตร?

ในยุคสมัยที่การเช็คเวลาเข้าออกพนักงานเปลี่ยนไปใช้เครื่องสแกนนิ้วมือกันหมดแล้วทำให้เกิดข้อกังขากับเครื่องตอกบัตรว่ายังจำเป็นกับสำนักงานยุคนี้หรือไม่? ทั้งที่เครื่องตอกบัตรมีข้อเสียมากกว่าเครื่องแสกนลายนิ้วมืออยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็น

                -แอบตอกบัตรแทนกัน

                -การตรวจดูข้อมูลย้อนหลัง

                -การประมวลผลแบ Manual เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมคำนวณเงินเดือนไม่ได้

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ธุรกิจและสำนักงานหลายๆแห่ง ยังเหมาะที่จะใช้เครื่องตอกบัตรมากกว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมืออยู่ โดยเฉพาะธุรกิจเฉพาะทางบางอย่าง

                1.ธุรกิจที่มีกะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูระบบ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านความล้มเหลวของระบบ หรือเครื่องสแกนนิ้วมือไม่ติดในช่วงกะดึก เพราะเครื่องตอกบัตรมีโอกาสเสียหรือความผิดพลาดน้อยกว่า

                2.ธุรกิจที่ส่งผลต่อมือและลายนิ้วมือของพนักงาน อาจส่งผลให้แสกนลายนิ้วมือไม่ติด

                3.ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่มีแผนก IT ซึ่งการใช้เครื่องตอกบัตรสามารถติดตั้งและใช้งานได้เลย

                4.ธุรกิจขนาดใหญ่ โรงงาน หรือแหล่งก่อสร้าง ที่มีฝุ่นมาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีโอกาสเสียได้ง่ายกว่า

หากมองในมุมนี้แล้วจะเห็นได้ว่า เครื่องตอกบัตรนั้นมีข้อดี และมีความเหมาะสมของตัวเอง อันต่างจากเครื่องสแกนนิ้วมือพอสมควร ไม่เพียงเท่านั้น ข้อดีของเครื่องตอกบัตรยังมีอีกมาก

ข้อดีของเครื่องตอกบัตร

1.มีระบบสำรองไฟ สามารถตอดบัตรได้ต่อให้ไฟฟ้าดับ

2.โยกย้ายง่าย เปลี่ยนแปลงที่วางได้ง่าย ไม่ต้องอิงกับระบบ network ใดๆ

3.สามารถนำไปใช้งานนอกสถานที่ได้

4.มีแบตเตอรี่สำรองข้อมูลวันที่และเวลาปัจจุบันสามารถจดจำเวลาที่ตั้งไว้อยู่แล้วได้นานหลายปีโดยเมื่อเสียบปลั๊กไฟ เวลาจะเดินไปที่เวลาปัจจุบันได้โดยอัตโนมัติ

5.เลือกสเปกเครื่องตอกบัตรได้ตามรูปแบบและจำนวนพนักงานที่ต้องใช้

6.สามารถนำเครื่องตอกบัตรมาต่อกริ่งใช้เป็นเครื่องตั้งเวลากระจายเสียงกริ่งพักตามช่วงเวลาต่างๆได้

สามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.debavalya.co.th/

ที่มา: บริษัท ไทยอันเน็คซ์เทรดดิ้ง จำกัด

Leave a Reply

%d bloggers like this: