ของเล่นที่มากกว่าของเล่น

หจก. เชียงรายเทพวัลย์ได้เล็งเห็นว่าทาง เราต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อลูกค้า ทางเราจึงได้นำสินค้ายี่ห้อ Angel Vine crafToy และ ColorChoice มาจัดจำหน่ายเนื่องจากว่าสินค้าจากทั้ง 3 แบรนด์ นี้ขึ้นชื่อว่า ของเล่นที่มากกว่าของเล่น

สินค้าเหล่านี้คือของเล่นเชิงศิลปะเพื่อการพัฒนา ซึ่งมีประโยชน์ต่อเด็กในหลายๆ ด้าน ดังนี้:

1. พัฒนาการด้านการประสานสัมพันธ์กันระหว่างร่างกายทั้ง 2 ซีก

กิจกรรม ระบายสี วาดรูป ตัดแปะ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จำเป็นต้องให้เด็กใช้มือทั้ง 2 ด้าน ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้สำคัญมากต่อการพัฒนาการทักษะด้าน การเขียน การผูกเชือกรองเท้า การพิมพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย! 

2. พัฒนาการด้านการกำกับตัวเอง

หลายๆ กิจกรรมของ Art & Crafts ต้องมีการรอ เช่น รอสีแห้ง รอเข้าเตาอบ การรอคอยถือเป็นการสอนที่ดีสำหรับเด็กในเรื่องการควบคุมตัวเอง และความอดทน

3. พัฒนาการด้านจินตนาการ

จริง ๆ แล้ว จินตนาการคือทักษะการเรียนรู้ เราสามารถพัฒนาจินตนาการของเด็กได้ การพัฒนาการด้านจินตนาการจึงควรค่าแก่การได้รับการสนับสนุนโดยผู้ปกครอง

4. การสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว

การที่ได้ทำงานร่วมกันระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและยังทำให้เกิดความทรงจำที่ดีภายในครอบครัว ในระหว่างทำงาน พ่อแม่และลูกจะได้มีโอกาสคุยกัน ทำให้ผู้ปกครองได้เข้าใจในตัวเด็กมากขึ้นว่าเค้าเป็นห่วงเรื่องอะไร ไม่สบายใจเรื่องอะไร ชอบทำอะไรบ้างในแต่ล่ะวัน

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่

Leave a Reply

%d bloggers like this: