เกี่ยวกับเรา

หจก. เชียงรายเทพวัลย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2510 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณเจือ และ คุณวิลาวัลย์ เทพวัลย์

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2510 ได้เริ่มดำเนินการธุรกิจเครื่องเขียนภายใต้ชื่อ ไทยจุ่งไทย

ปี 2535 ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อ หจก. เชียงรายเทพวัลย์ และ เป็น อันดับ 1 ในด้านเครื่องเขียนทั้งขายปลีกและขายส่ง ในจังหวัดเชียงราย

ปี 2559 หจก. เชียงรายเทพวัลย์ ได้ดำเนินการมาสู่ Generation ที่ 3 และได้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง online

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ปากกา, ดินสอ, ไม้บรรทัด, งานฝีมือและศิลปะ, อุปกรณ์กีฬา, เครื่องหมายข้าราชการ

หจก. เชียงรายเทพวัลย์
%d bloggers like this: